Klikając WYŚLIJ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81 teraz i w przyszłości w celu: · kontaktu telefonicznego i odpowiedzi na zadane pytania a także przedstawienia mi informacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, · przesyłania mi informacji handlowych za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej w tym w poczcie elektronicznej i telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 nr 144.1204 z późn. zm.), · marketingu usług i produktów Banku BPS S.A. i banków spółdzielczych Grupy BPS. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, prawo do cofnięcia złożonej zgody oraz inne prawa wynikające z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późn. zm.. Formularz kontaktowy z www.dmbps.pl